Mỳ

Danh mục
Mỳ gói ko gia vị OTTOGI (VN) Mỳ gói ko gia vị OTTOGI (VN)
Mỳ mực PALDO 139g Mỳ mực PALDO 139g
Miến khô OTTOGI 500g Miến khô OTTOGI 500g
Mỳ canh bò SEMPIO (cốc) 91g Mỳ canh bò SEMPIO (cốc) 91g
Mỳ Udong tươi NONGSHIM Mỳ Udong tươi NONGSHIM
Mỳ quý ông PALDO gói 115g Mỳ quý ông PALDO gói 115g
Mỳ NONGSHIM Shin bát to 114g Mỳ NONGSHIM Shin bát to 114g
Mỳ ngao SAMYANG 130g Mỳ ngao SAMYANG 130g
Mỳ trộn phô mai Paldo 108g Mỳ trộn phô mai Paldo 108g
Mỳ OTTOGI Jin cay (VN) 65g Mỳ OTTOGI Jin cay (VN) 65g
Miến rong CJ Beksul 500g Miến rong CJ Beksul 500g
Mỳ kim chi (bát) OTTOGI 105g Mỳ kim chi (bát) OTTOGI 105g
Mỳ trộn PALDO 130g Mỳ trộn PALDO 130g
Mỳ Jin cay (gói) OTTOGI 120g Mỳ Jin cay (gói) OTTOGI 120g
Mỳ Kimchi bát NONGSHIM 86g Mỳ Kimchi bát NONGSHIM 86g
Mỳ jjambong mực bát NONGSHIM 115g Mỳ jjambong mực bát NONGSHIM 115g
Mỳ cay đỏ gói PALDO 120g Mỳ cay đỏ gói PALDO 120g
Mỳ Wang cốc PALDO 65g Mỳ Wang cốc PALDO 65g
Mỳ kimchi xào PALDO 154g Mỳ kimchi xào PALDO 154g
Mỳ trộn dai gói PALDO 130g Mỳ trộn dai gói PALDO 130g
Mỳ Wang ăn liền cốc PALDO 80g Mỳ Wang ăn liền cốc PALDO 80g
Mỳ Kimchi Wang bát PALDO 110Gg Mỳ Kimchi Wang bát PALDO 110Gg
Mỳ dosirak PALDO 85g Mỳ dosirak PALDO 85g
Mỳ trộn SEMPIO 135g Mỳ trộn SEMPIO 135g
Mỳ kimchi dosirak PALDO 86g Mỳ kimchi dosirak PALDO 86g
Mỳ ngao sợi to SEMPIO 103g Mỳ ngao sợi to SEMPIO 103g
Mỳ kim chi sợi SEMPIO 101g Mỳ kim chi sợi SEMPIO 101g
Mỳ sợi khô OTTOGI 500g Mỳ sợi khô OTTOGI 500g
Mỳ tiệc Hàn Quốc SEMPIO 101g Mỳ tiệc Hàn Quốc SEMPIO 101g
Mỳ gà sợi to SEMPIO 101g Mỳ gà sợi to SEMPIO 101g
Mỳ rong biển sợi to SEMPIO 116g Mỳ rong biển sợi to SEMPIO 116g
popup

Số lượng:

Tổng tiền: