Bơ/Phomai

Bơ lạt ANCHOR 227g Bơ lạt ANCHOR 227g
Bơ mặn ANCHOR 250g Bơ mặn ANCHOR 250g
Bơ PRESIDENT Gastronomique 125g Bơ PRESIDENT Gastronomique 125g
Bơ lạt EMBORG 200g Bơ lạt EMBORG 200g
Phomai lát Perfect EMBORG 200g Phomai lát Perfect EMBORG 200g
Bơ lạt WESTGOLD 250g Bơ lạt WESTGOLD 250g
Phomai lát Perfect EMBORG 100g Phomai lát Perfect EMBORG 100g
Kem Whipping WESTGOLD 1L Kem Whipping WESTGOLD 1L
Bơ mặn WESTGOLD 250g Bơ mặn WESTGOLD 250g
Phomai lát Edam EMBORG 150g Phomai lát Edam EMBORG 150g
Phomai bào Cheddar EMBORG 200g Phomai bào Cheddar EMBORG 200g
Whipped Cream EMBORG 250g Whipped Cream EMBORG 250g
Phô mai mềm EMBORG Camembert 125g Phô mai mềm EMBORG Camembert 125g
Kem phô mai Philadelphia 250G (hũ) Kem phô mai Philadelphia 250G (hũ)
Phô mai kem Philadelphia light 250G Phô mai kem Philadelphia light 250G
popup

Số lượng:

Tổng tiền: